Seiseanan Ealain Lèirsinneach ann an Gàidhlig

Date Occurs 25/05/2017 - 24/08/2017
Time 6f-7.30f
Age range
Admission Free

Feumaidh sibh àite a ghleidheadh ro-làimh.

Tha Institiùd Dick air leth toilichte a bhith a’ cur air bhonn a’ chiad phrògram a-riamh de bhùithtean-obrach ealain lèirsinneach is thachartasan ann an Gàidhlig. Tha na clasaichean a’ ruith uair sa mhìos gu an Dùbhlachd, bidh na seiseanan a’ dèiligeadh le cuspairean an taobh a-staigh prògram nan taisbeanaidhean caochlaideach. Bidh na bùithtean-obrach a’ coimhead ri measgachadh de chruthan ealain, a’ sgrùdadh mhodhan-obrach agus raon de mheadhanan, a’ gabhail a-steach tarraing, peantadh agus clò-bhualadh dhealbhan.

Airson àite a ghleidheadh, cuiribh fios gu Gailearaidh Institiùd Dick air 01563 554343 no air post-d gu: john.mckissock@east-ayrshire.gov.uk

Showing on:

Venue Information

 • The Dick Institute
 • Elmbank Ave
 • Kilmarnock
 • East Ayrshire
 • KA1 3BU
 • Tel: 01563 554300
 • Get directions
Sunday: CLOSED
Monday: CLOSED
Tuesday: 10am-6pm
Wednesday: 10am-6pm
Thursday: 1pm-8pm
Friday: 10am-4pm
Saturday: 10qm-4pm
Wheelchair access Yes
Disabled toilet facilities Yes
Museum and Gallery spaces Yes
Central lending library Yes
Permanent collections - local & social history, natural sciences & archaeology Yes
Temporary displays & changing exhibitions Yes
Events & workshops Yes
Car parking Yes
Disabled access Yes
Temporary & permanent museum & art displays Yes
Contemporary and fine art displays Yes
School & group visits welcome by appointment Yes
You may also like
 • Ayrshire College Graduate Show

  The exhibition will be an opportunity for the students to showcase their work to a local audience, before they apply to art schools around the country.

 • Imprint Writing Competition 2017

  July sees the return of the prestigious Imprint Writing Competition.

 • The Art of Collecting

  A broad view of collection works from historical museum objects, artworks and artefacts to modern and contemporary art and sculpture.

 • To :
 • Your Email :
 • Subject:
 • Please Describe: